• (0242)722 64 00
 • bilgi@akdenizyukseliskoleji.k12.tr

İlk ve Orta Okul Rehberlik

Yükseliş Rehberlik Servisinden Merhaba,

Psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik çalışmalar yapar ve psikolojik destek verir.

Bilgi ve başarının yanı sıra duygu, düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Pdr servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözüm yolları geliştirebilmelerine, potansiyelinin farkında olarak uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, farklı meslek dallarını keşfedebilen ayrıca alan ve kariyer seçiminde bilinçli, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ortaokul yılları çocuğun attığı en önemli adımlardandır. Çocukların hem fiziksel hem bilişsel hem de sosyoduygusal anlamda farklılıklar yaşayacağı yıllardır. Büyüme ve büyüme ile faklılaşan sorumlulukların verdiği kaygının arttığı, oyun çağından çıkıp kendilerini keşfettikleri yıllardır. Aynı zamanda ergenlik ile birlikte aileden aldıkları onay duygusunu artık akranlarından talep edecekleri yıllara girmişlerdir. Bu süreçte çocuklarımızın ortaokula adaptasyon çalışmalarının sistemli bir şekilde planlanması, ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve grup çalışmaları birimin planlamaları arasındadır.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Rehber öğretmenlerimiz öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapar. Aynı zamanda öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda her yıl belirlenen değerler ile ilgili ‘Değerler Eğitimi’ yapılır, aynı zamanda çocuklarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okulda farkındalık yaratmak istediğimiz alanlarda çalışmalarımız ön plandadır.

SINAV VE KARİYER REHBERLİĞİ

Sınava hazırlık sürecinde ortaokul öğrencilerine; liseye geçiş sistemi, hazırlık süreçlerini, lise türleri ve liseleri tanıtıyoruz. Öğrencilerin kendi yetenek ve hedefleri doğrultusunda hedef belirlemelerini sağlıyoruz. Odaklanma ve dikkat dağınıklığını azaltma, sınav kaygısı, sınav stratejileri, test teknikleri vb konularda rehberlik çalışmaları yapıyoruz.

Sınava hazırlık sürecini soru çözüm takipleriyle, hafta içi ve hafta sonu hem bireysel hem de grup etütleri ile destekliyoruz. Öğrencilerimizin akademik performanslarını ölçebilmek, eksiklerini tespit edip, bu eksikleri giderebilmek adına her hafta deneme sınavı uyguluyoruz. Her deneme sınavı sonrası öğrencilerle sınav analizi yaparak eksiklerini daha hızlı kapatabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Tercih ve yerleştirme döneminde her öğrenciye özel tercih danışmanlığı veriyoruz.

MENTOR ÖĞRETMENLİK/ BAŞARI KOÇLUĞU

Akdeniz Yükseliş Kolejinde her 8.sınıf öğrencisinin bir koç öğretmeni vardır. Koç öğretmenlik sistemi ile öğrencilerimizin bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimini izliyoruz. Koç öğretmenlerimiz öğrencilerimizin kendini fark etmesine, güçlü ve zayıf noktalarını görmesine, yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına, sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Yazılı ve deneme sınavlarıyla tüm branşlarla ilgili takibini yapar ve eksik olduğu konuları belirler. Bunları sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeniyle paylaşıp eksiklerini tamamlamasını sağlar.

YABANCI DİL ÇALIŞMALARI

Yaşadığımız yüzyılda ve coğrafyada yabancı dilin önemini biliyor ve gereken önemi veriyoruz. Bu nedenle anaokulundan itibaren İngilizce dersi veriyoruz. 5.sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı hazırlık programı uyguluyor ve yabancı dil problemini ortadan kaldırıyoruz. Hafta içi 20 saat, hafta sonu 4 saat olmak üzere haftalık 24 saat İngilizce dersine ek olarak ikinci yabancı dil Almanca ile İngilizce eğitimini destekliyoruz. Çalışmalarımızı yurt dışına taşıyor, kardeş okul gibi birçok proje üreterek Avrupa ülkelerine hem okulumuzu hem de kültürümüzü tanıtıyoruz.

SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLERİN GELİŞİMİ

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme becerileri, doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Uçurtma Şenliği’, ‘Doğa Yürüyüşü’ gibi etkinliklerle çalışmalarımızı destekliyoruz.

SUNUM/SEMİNERLER

Önceden planlanan veya yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

-LGS tanıtımı                       -Sınav kaygısı ve baş etme yolları

-Ergenlik dönemi ve özellikleri         -Ergen ile iletişim

-Verimli ders çalışma         -Anne-baba tutumları       -Bağımlılıkla mücadele

-Sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi vb konularda çalışmalar yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Okula uyum sağlama (oryantasyon)
 • Akademik başarı ve motivasyon söyleşileri
 • Verimli çalışma alışkanlıkları kazanma ve test çözme teknikleri
 • LGS tanıtımı ve hazırlık süreci
 • Sınav kaygısı ve baş etme yolları
 • Sağlıklı yaşam, hijyen eğitimi
 • Ergenlik dönemi özellikleri ve döneme ilişkin sorunlar
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 • Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
 • Duygusal ve sosyal sorunlar
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
 • Etkili problem çözme becerileri geliştirme
 • Arkadaşlık ve iletişim becerileri
 • Dikkat çalışmaları
 • Teknoloji kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
 • İhtiyaç duyabilecekleri konularda bireysel görüşmeler ( öğrenci takibi, aile içi iletişim sorunları, kardeş çatışmaları, teknolojinin amaç dışı kullanımı, ders çalışmama vb.)
 • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
 • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme
 • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Otellerde düzenlediğimiz konaklamalı seminer programlarıyla öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini geliştiriyor ve Yükseliş Ailesinin temellerini oluşturuyoruz.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Eğitici seminerler
 • Yurt içi ve yurt dışı gezilerle öğretmenlerimizin kendini yenilemeleri
 • Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapılarak işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir.